Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. Het NHI is bedoeld om de kennis van specialisten bij waterbeheerders, instituten en adviesbureau’s te bundelen om te komen tot kwalitatief goede instrumenten en data.

Het NHI kent zowel landelijke als regionale toepassingen. De landelijke toepassing wordt het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) genoemd. Het LHM is vooral gericht op de waterbeweging in gemiddelde en droge omstandigheden en is gebruikt in het Deltamodel en een operationeel landelijk model voor actuele droogte. 

Het NHI richt zich ook op regionale toepassingen die zijn gericht op regionale analyse van het grond- en oppervlaktewatersysteem en zijn veelal tot stand gekomen door samenwerking van waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies. Bij een aantal regionale toepassingen, MIPWA, IBRAHYM, MORIA, AMIGO, HYDROMEDAH en AZURE, wordt  onder meer gebruik gemaakt van iMOD, dat ook is gebruikt bij de ontwikkeling van het LHM. In Noord-Brabant wordt door waterpartners volgens de NHI-gedachte samengewerkt onder de noemer Hydrologische Gereedschapskist. In het westen van het land zijn regionale modellen ontwikkeld die aansluiten bij de specifieke vraagstukken van de poldergebieden in laag-Nederland. De ambitie van het NHI is om de binnen deze diversiteit aan toepassingen de krachten te bundelen bij kennis- en methodiekontwikkeling.

Deze website is bedoeld om de hydrologische gemeenschap op de hoogte te houden van en te betrekken bij de ontwikkeling van het NHI.

 

Agenda

NHI symposium
NHI symposium
Op 30 juni vindt er opnieuw een NHI middag plaats waarop u wordt bijgepraat over de ontwikkelingen die in NHI-verband recent hebben plaatsgevonden. Concrete resultaten worden getoond, zoals een webbased hydrologische database, onderzoeksuitkomsten en nog veel meer. Ook de gewenste doorontwikkeling voor de komende jaren zal worden besproken.  

NHI en Nederlands waterbeheer 

Nieuws

Resultaten Minisymposium NHI
Resultaten Minisymposium NHI
Op 30 maart werd een Symposium gehouden voor waterbeheerders waarin de aanpak voor de ontwikkeling van het NHI in de periode tot 2018 is gepresenteerd en getoetst. Hierbij het verslag.   30 maart, 2015
Oplevering rapportage v3.02
Oplevering rapportage v3.02
NHI versie 3.02 is op 1 oktober 2014 opgeleverd. De rapportages zijn beschikbaar via de website onder documentatie.   24 januari, 2015
Programma van wensen 2015
Programma van wensen 2015
In December 2014 heeft het programmaoverleg NHI een programma van wensen opgesteld voor ontwikkeling van het NHI in de periode 2015 – 2018. Het programma is tot stand gekomen op verzoek van de stuurgroep NHI, en vorm gegeven in drie bijeenkomsten met gebruikers van het NHI   04 januari, 2015
Roadmap NHI
Roadmap NHI
Ten behoeve van de doorontwikkeling van het NHI is in 2014, na overleg met een groot aantal stakeholders, een Roadmap NHI opgesteld. De Roadmap bevat de gewenste richting ten aanzien van inhoudelijke ontwikkeling van het NHI en de wensen voor de manier waarop het NHI georganiseerd zou moeten worden.   16 juli, 2014

Forum