Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. Het NHI is bedoeld om de kennis van specialisten bij waterbeheerders, instituten en adviesbureau’s te bundelen om te komen tot kwalitatief goede instrumenten en data.

Het NHI kent zowel landelijke als regionale toepassingen. De landelijke toepassing wordt het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) genoemd. Het LHM is vooral gericht op de waterbeweging in gemiddelde en droge omstandigheden en is gebruikt in het Deltamodel en een operationeel landelijk model voor actuele droogte. 

Het NHI richt zich ook op regionale toepassingen die zijn gericht op regionale analyse van het grond- en oppervlaktewatersysteem en zijn veelal tot stand gekomen door samenwerking van waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies. Bij een aantal regionale toepassingen, MIPWA, IBRAHYM, MORIA, AMIGO, HYDROMEDAH en AZURE, wordt  onder meer gebruik gemaakt van iMOD, dat ook is gebruikt bij de ontwikkeling van het LHM. In Noord-Brabant wordt door waterpartners volgens de NHI-gedachte samengewerkt onder de noemer Hydrologische Gereedschapskist. In het westen van het land zijn regionale modellen ontwikkeld die aansluiten bij de specifieke vraagstukken van de poldergebieden in laag-Nederland. De ambitie van het NHI is om de binnen deze diversiteit aan toepassingen de krachten te bundelen bij kennis- en methodiekontwikkeling.

Deze website is bedoeld om de hydrologische gemeenschap op de hoogte te houden van, en te betrekken bij de ontwikkeling van het NHI.

 

Deltares Data Portaal

 

Nieuws

Ontwikkelingen NHI
Ontwikkelingen NHI
In 2016 zijn verschillende NHI ontwikkelingen in gang gezet. De eerste resultaten worden in de zomer van 2016 verwacht. Het betreft o.a. de ontwikkeling en lancering van een data portaal; opzetten van een database voor oppervlaktewater-data en ontwikkeling van software voor het afleiden van schematisaties voor de ondergrond.   24 juni, 2016

NHI en Nederlands waterbeheer 

 
 
 

 

Agenda

NHI symposium

30-06-2016

Op 30 juni organiseren we opnieuw een NHI middag. Tijdens deze middag zult u worden bijgepraat over de ontwikkelingen die in NHI-verband recent hebben plaatsgevonden. We zullen daarbij concrete resultaten tonen, zoals een webbased hydrologische database, onderzoeksuitkomsten en nog veel meer. We zullen ook samen met u de gewenste doorontwikkeling voor de komende jaren bespreken en bediscussiëren.

Zowel mensen uit het bedrijfsleven, kennisinstituten als van de overheid zijn welkom. Wij hopen op een grote opkomst en een vruchtbare discussie.”

De inloop is vanaf 13.00 uur, het programma start om 13:30. Aanmelden kan via de site van het STOWA (www.stowa.nl)