Afbeelding niet gevonden.

AZURE

AZURE is ontwikkeld door Rijkswaterstaat, Drinkwaterbedrijf Vitens, de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht en de waterschappen Vallei & Veluwe en Zuiderzeeland samen met een aantal specialistische kennisinstituten en adviesbureaus. Het model beslaat het gebied Veluwe tot aan de Utrechtse heuvelrug, Flevoland en het IJsselmeer.

Het laatste nieuws over AZURE is te vinden in deze nieuwsbrief.

Voor meer info over AZURE stuur een e-mail naar: grondwatermodelazure@tauw.com

Documentatie

Publicaties

Toepassingen