V3.5.0

In de zomer van 2018 is een nieuwe versie van het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) opgeleverd. Hierin zijn aanpassingen verricht om in bepaalde delen van hoog Nederland de grondwaterstanden te verhogen. Dit is gedaan om de modelinvoer voor waterkwaliteitsberekeningen te verbeteren en tegelijkertijd de grondwaterstanden in het LHM beter aan te laten sluiten op metingen.

Downloads: