Nieuws

24 juli, 2019

Nieuwe versie lagenmodule NHI

In juni 2019 is een nieuwe versie van de lagentool NHI opgeleverd. Het NHI streeft naar grenzeloos modelleren, waarbij de gebruiker zelf een model kan afleiden voor de gewenste ruimte, tijd en op de gewenste schaal, op basis van beschikbare informatie over de ondergrond. Binnen NHI is daarom een lagentool ontwikkeld, waarmee een gebruiker zelf een lagenmodel voor de ondergrond kan afleiden. 

Meer informatie is te vinden op de volgende pagina over de ontwikkeling van de lagentool. Daar is ook de manual te downloaden. De software (vrij van kosten) is aan te vragen via de helpdesk NHI.

03 december, 2018

NHI: in 2019 hoger risico op watertekorten

H2O netwerken heeft een artikel overgenomen over de impact van de droogte op voorziene grondwaterstanden in 2019: Uit een analyse van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) blijkt nu dat ook na een natte winter de grondwaterstanden komend voorjaar nog niet overal hersteld zullen zijn. Het risico op watertekorten lijkt daardoor in 2019 hoger te zijn dan gemiddeld.

Het hele artikel leest u hier:

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/nhi-in-2019-hoger-risico-op-watertekorten

10 oktober, 2018

NHI-Symposium

Op 22 november is het jaarlijkse NHI-symposium gehouden. Tijdens de ochtend is ingegaan op de laatste ontwikkelingen van het NHI, in de middag is ingegaan op de droogte van 2018. Uit modelberekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model blijkt dat bij een gemiddelde winter de grondwaterstanden aan begin het groeiseizoen in 2019 nog steeds laag zullen zijn in grote delen van het land.

Downloads voor NHI-symposium 2018:

01 november, 2017

Nieuwste iMOD-release

Nieuwe versies van iMOD komen maandelijks beschikbaar. 

iMOD is een gemakkelijk te gebruiken GUI (Graphical User Interface) en een versnelde Deltares-versie van MODFLOW met snelle, flexibele en consistente modeleertechnieken voor subdomeinen. Grote grondwater modellen van hoge resolutie kunnen goed met iMOD worden doorgerekend, alsmede het bewerken van ondergrondgegevens. 

iMOD is te downloaden van http://oss.deltares.nl/web/imod/get-started

En voor elke nieuwe versie zijn beschikbaar: de iMOD Release notes

01 november, 2017

Nieuwe iMOD-release: 4.1

Een nieuwe versie van iMOD is beschikbaar: iMOD 4.1. De release bouwt voort op iMOD 4.0, waar een optie is toegevoegd om parallel te kunnen rekenen.

Ten opzichte van de vorige release (iMOD 4.0) is iMOD uitgebreid met een automatische 3D-breuken-parameterisatie in de Horizontal Flow Barrier package; die in het kader van IBRAHYM is ontwikkeld.  In de release kan ook worden gewerkt met niet-uniforme grids (niet in combinatie met PKS). Daarnaast bevat deze release een aantal verbeteringen en bugfixes.

iMOD 4.1 is te downloaden van http://oss.deltares.nl/web/imod/get-started

» lees verder: iMOD 4.1 Release notes

04 juli, 2016

Presentaties symposium 30 juni

NHI-symposium 30 juni 2016

Op 30 juni 2016 is een symposium gehouden over het NHI. Een verslag van de bijeenkomst volgt nog.

Hieronder zijn de presentaties te downloaden:

presentatie strategieteam
presentatie programmateam
- presentatie uitvoeringsteam
- parallelsessie lagenmodel (grondwater)
- parallelsessie oppervlaktewater
- parallelsessie onverzadigde zone / bodemwater
24 juni, 2016

Ontwikkelingen NHI

In 2016 zijn verschillende NHI ontwikkelingen in gang gezet. De eerste resultaten worden in de zomer van 2016 verwacht.  Het betreft:

Daarnaast is er ontwikkeling in de rekencodes:

Deze ontwikkelingen zijn uitwerkingen van het Programma van Wensen, opgesteld voor de periode 2015-2018. Het programma van wensen beschrijft in meer detail de wensen en eisen met betrekking tot de inhoudelijke ontwikkeling van het NHI. Dit varieert van de ontsluiting van data tot het versnellen van modelcodes en uitbreiding van het domein van toepassing van het NHI.

Een verdere beschrijving van deze ontwikkelingen vindt u onder het kopje Ontwikkelingen

25 mei, 2016

Bijeenkomst NHI op 30 juni 2016

Op 30 juni organiseren we opnieuw een NHI middag. Tijdens deze middag zult u worden bijgepraat over de ontwikkelingen die in NHI-verband recent hebben plaatsgevonden. We zullen daarbij concrete resultaten tonen, zoals een webbased hydrologische database, onderzoeksuitkomsten en nog veel meer. We zullen ook samen met u de gewenste doorontwikkeling voor de komende jaren bespreken en bediscussiëren.

Zowel mensen uit het bedrijfsleven, kennisinstituten als van de overheid zijn welkom. Wij hopen op een grote opkomst en een vruchtbare discussie.”

De inloop is vanaf 13.00 uur, het programma start om 13:30. Aanmelden kan via de site van het STOWA (www.stowa.nl)

03 februari, 2015

het NHI in 2016

In 2016 wordt er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling en het beheer van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. In deze samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het  uitwerken van de volgende ambitie:

  • in 2018 de beschikking te hebben over één consistente, samenhangende, gemeenschappelijke hydrologische toolbox. De toolbox dient te bestaan uit instrumenten waarmee in combinatie, op elk gewenst schaalniveau, nationaal en regionaal, voor heel Nederland hydrologische modellen gemaakt kunnen worden afhankelijk van de gewenste toepassing;
  • een dynamische koppeling tussen verschillende hydrologische deelgebieden, te weten grondwater, oppervlakte water, bodem-plant-atmosfeer en waterverdeling, te hebben;
  • via een Open source omgeving verkenningen, beleidsvoorbereiding en operationeel beheer uit te voeren;
  • de dynamische koppeling te verzorgen met een gemeenschappelijk instrumentarium voor de oppervlakte waterkwaliteit en ecologie;
  • te voorzien in gezamenlijk databeheer met consistente en afgestemde uitgangspunten ten behoeve van de hydrologische berekeningen;
  • een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van het NHI vast te leggen.
RSS Pictogram

 

Nieuws archief: 2015 en ouder

30 maart, 2015

Resultaten Minisymposium NHI

Op 30 maart werd een Symposium gehouden voor waterbeheerders waarin de aanpak voor de ontwikkeling van het NHI in de periode tot 2018 is gepresenteerd en is getoetst. Hierbij het verslag.
24 januari, 2015

Oplevering rapportage v3.02

NHI versie 3.02 is op 1 oktober 2014 opgeleverd. De rapportages zijn beschikbaar via de website onder documentatie.
04 januari, 2015

Programma van wensen 2015

In December 2014 heeft het programmaoverleg NHI een programma van wensen opgesteld voor ontwikkeling van het NHI in de periode 2015 – 2018. Het programma is tot stand gekomen op verzoek van de stuurgroep NHI en vorm gegeven in drie bijeenkomsten met…
16 juli, 2014

Roadmap NHI

Ten behoeve van de doorontwikkeling van het NHI is in 2014, na overleg met een groot aantal stakeholders, een Roadmap NHI opgesteld. De Roadmap bevat de gewenste richting ten aanzien van inhoudelijke ontwikkeling van het NHI en de wensen voor de…