Programma van wensen 2015

In December 2014 heeft het programmaoverleg NHI een programma van wensen opgesteld voor ontwikkeling van het NHI in de periode 2015 – 2018. Het programma is tot stand gekomen op verzoek van de stuurgroep NHI en vorm gegeven in drie bijeenkomsten met gebruikers van het NHI (op 27 augustus, 16 september en 5 november 2014) en bilaterale gesprekken met diverse betrokkenen bij het NHI.

Het bestand is via de website te downloaden, onder "Over NHI"