Resultaten Minisymposium NHI

Op 30 maart werd een Symposium gehouden voor waterbeheerders waarin de aanpak voor de ontwikkeling van het NHI in de periode tot 2018 is gepresenteerd en is getoetst. Hierbij het verslag.