Roadmap NHI

Ten behoeve van de doorontwikkeling van het NHI is in 2014, na overleg met een groot aantal stakeholders, een Roadmap NHI opgesteld. De Roadmap bevat de gewenste richting ten aanzien van inhoudelijke ontwikkeling van het NHI en de wensen voor de manier waarop het NHI georganiseerd zou moeten worden.