Bijeenkomst NHI op 30 juni 2016

Op 30 juni organiseren we opnieuw een NHI middag. Tijdens deze middag zult u worden bijgepraat over de ontwikkelingen die in NHI-verband recent hebben plaatsgevonden. We zullen daarbij concrete resultaten tonen, zoals een webbased hydrologische database, onderzoeksuitkomsten en nog veel meer. We zullen ook samen met u de gewenste doorontwikkeling voor de komende jaren bespreken en bediscussiëren.

Zowel mensen uit het bedrijfsleven, kennisinstituten als van de overheid zijn welkom. Wij hopen op een grote opkomst en een vruchtbare discussie.”

De inloop is vanaf 13.00 uur, het programma start om 13:30. Aanmelden kan via de site van het STOWA (www.stowa.nl)