Organisatie

Op hoofdlijnen bestaat de organisatie uit het strategieteam, dat de strategische koers op hoofdlijnen vaststelt, het programmateam, waarin opdrachtgevende partijen van het NHI zijn vertegenwoordigd, en het uitvoeringsteam, dat de gewenste ontwikkelingen realiseert. 

Voor de inhoudelijke begeleiding van de uitvoering worden door het programmateam (ad hoc)begeleidingsgroepen ingesteld. Last, but not least, zijn er de stakeholders, vertegenwoordigd door alle partijen en personen die in het NHI geïnteresseerd zijn. De stakeholders kunnen via het programmateam hun gedachten en wensen over het NHI inbrengen.

Hieronder is de samenstelling van de groepen weergegeven, voor zover bekend in de nieuwe samenstelling vanaf 2015. Voor vragen over het NHI kunt u naar de contactpagina, of contact opnemen met een van onderstaande personen.   

 

 Strategieteam

 • Werenfried Spit (vz) (Rijkswaterstaat)
 • Jacques Peerboom ((secr), WS Limburg)
 • Gerard Blom (Deltares)
 • Joost Buntsma (STOWA)
 • Ivo Demmers (Wageningen ER)
 • Willem Ligtvoet (PBL)
 • Lianne van Oord (VEWIN)
 • Jan Willem Kooiman (KWR)

 Programmateam

 • Jacques Peerboom ((vz), WS Limburg)
 • Joost Heijkers (HH Stichtse Rijnlanden)
 • Jan Hoogendoorn (Vitens)
 • Durk Klopstra (STOWA)
 • Mark Kramer (HH Rijnland)
 • Jeroen Ligtenberg (Rijkswaterstaat)
 • Geert Menting (Rijkswaterstaat)
 • Kees Peerdeman (WS Brabantse Delta)
 • Linda van der Toorn (WS Vechtstromen)
 • Gerry Roelofs (WS Rijn en IJssel)
 • Jurriaan Cok (WS Limburg)
 • Roel van der Veen (WS Rivierenland)
 • Mirjam Peet (secr)

Uitvoeringsteam

 • Timo Kroon (p.l.) (Deltares)
 • Frank van der Bolt (Wageningen ER)
 • Liduin Burgering (Deltares)
 • Janneke Pouwels (Deltares)
 • Gerrit Hendriksen (Deltares)
 • Joachim Hunink (Deltares)
 • Perry de Louw (Deltares)
 • Harry Massop (Wageningen ER)
 • Martin Mulder (Wageningen ER)
 • Gu Oude Essink (Deltares)
 • Ab Veldhuizen (Wageningen ER)
 • Jarno Verkaik (Deltares)
 • Paul van Walsum (Wageningen ER)
 • Ruud Bartolomeus (KWR)
 • Martin an der Schans (KWR)
 • Arnaut van Loon (KWR)
 • Erwin Vonk (KWR)
 • op ad hoc basis vertegenwoordigers van adviesbureaus

Begeleidingscommissie module oppervlaktewater

 • Kees Peerdeman (vz) (WS Brabantse Delta)
 • Frank Weerts (WS Rivierenland)
 • Gerry Roelofs (WS Rijn en Ijssel)
 • Arnout Soetens (WS Limburg)
 • Epke van der Werf (HH Stichtse Rijnlanden)
 • Arne Roelevink (WS Noorderzijlvest)

Begeleidingscommissie module lagenmodel

 • Jan Hoogedoorn (vz) (Vitens)
 • Heleen Westerhof (WS De Dommel)
 • Caspar van Genuchten (PWN)
 • Roel van der Veen (WS Rivierenland)
 • Harry van Manen (Rijkswaterstaat)
 • Jantine Hoekstra (HH Stichtse Rijnlanden)
 • Alwin Hubeek (WML)
 • Arjen Roelandse (Oasen)
 • Jelle van Sijl (Brabant Water)
 • Wiebe Terwisscha (WS Fryslan)

Begeleidingscommissie dataportaal

 • Geert Menting (vz) (Rijkswaterstaat)
 • Kees Peerdeman (WS Brabantse Delta)
 • Gerry Roelofs (WS Rijn en IJssel)
 • Harry Jager (WS Hunze en Aas)
 • Joost Heijkers (HH Stichtse Rijnlanden)

Begeleidingscommissie zout

 • Mark Kramer (vz) (HH Rijnland)
 • Doeke Dam (HH Hollands Noorderkwartier)
 • Jeroen Willemsen (HH Schieland en de Krimpenerwaard)
 • Ronnie Hollebrandse (prov. Zeeland)
 • Jos Beemster (Waternet)
 • Peter Hollanders (HH Delfland)
 • Neeltje Kielen (Rijkswaterstaat)
 • Jeroen Ligtenberg (Rijkswaterstaat)   

Begeleidingscommissie vervanging oppervlaktewatermodules NHI

 • Jeroen Ligtenberg (vz) (Rijkswaterstaat)
 • Wim Werkman (Rijkswaterstaat)
 • Martin Scholten (Rijkswaterstaat)
 • Aaldrik Tiktak (PBL)
 • Frank van Gaalen (PBL)
 • Kees Peerdeman (WS Brabantse Delta)

Begeleidingscommissie retourstroom NHI

 • Linda van der Toorn  (vz) (WS Vechtstromen)
 • Harry van Manen (Rijkswaterstaat)
 • Geert Menting (Rijkswaterstaat)
 • Gerry Roelofs (WS Rijn en IJssel)