Software

Het instrumentarium van het NHI is opgebouwd uit diverse gekoppelde concepten. Het LHM kent (anno 2017) de volgende modelonderdelen met bijbehorende rekencodes (figuur 1):

  1. Verzadigde zone (grondwater) - MODFLOW;
  2. Onverzadigde zone - MetaSWAP;
  3. Regionaal oppervlaktewater - MOZART;
  4. Landelijk oppervlaktewater - DM (SOBEK).

In de periode juli 2016 t/m december 2017 worden de codes voor het oppervlaktewater worden vervangen door RTC-tools. Dit resulteert naar verwachting in het voorjaar van 2018 in een nieuwe versie van het LHM.

hydrologische model domeinen jpeg.jpg