Actualisatie onttrekkingen

In opdracht van VEWIN is in 2017 gestart met de ontwikkeling van een NHI-onttrekkingendatabase. Daarin wordt toegewerkt naar een centrale database met alle (historische) gegevens over grondwateronttrekkingen, inclusief de bijbehorende metadata. De bedoeling is dat bronhouders hierin zelf (gevalideerde) data kunnen uploaden en eventueel later correcties kunnen doorvoeren. Modelleurs kunnen in de toekomst data opvragen uit deze database, door middel van ruimtelijke selectie of selectie op basis van meta-data. De ontsluiting van de database wordt gerealiseerd via et NHI-dataportaal. Eind 2017 is dit nog een eenvoudige ontsluiting, later kunnen meer functionaliteiten worden toegevoegd voor interactie van het visualiseren en ontsluiten van data.


De huidige status (najaar 2017) is dat de database wordt getest door waterleidingbedrijven. De hudiige database is voorlopig gevuld met gegevens die in 2013 zijn geinventariseerd.

.