Hydamo

Circulair modelleren van het oppervlaktewatersysteem
Het NHI heeft een nieuwe standaard ontwikkeld voor het eenvoudig kunnen modelleren van het oppervlaktewatersysteem: HyDAMO. Het is een datamodel voor de hydroloog, met DAMO Watersysteem (HWH) als uitgangspunt, aangevuld met hydrologische data zoals sturing, ruwheden en koppelmogelijkheden met grondwatermodellen.
Deze ontwikkeling is gebaseerd op de behoefte van hydrologen om van het beheren van modellen naar het beheren van de data te komen. Ofwel, van een lineair modelleerproces naar een circulair modelleerproces. Het grote voordeel hiervan is dat er tevens een proces van valideren en terugmelden wordt ingericht, waarmee de kwaliteit en actualiteit van de brondata continu wordt verbeterd.

Ambitie
Het NHI heeft de ambitie om HyDAMO als standaard op te nemen in de landelijke standaard DAMO Watersysteem van het Waterschapshuis. Op deze wijze wordt het fundament voor circulair modelleren gelegd en toekomstbestendig gemaakt. Dit gaat gerealiseerd worden in de periode 2020-2022.

Ondertussen kunnen geodata beheerders en hydrologen al aan de slag met HyDAMO in haar huidige vorm. Diverse marktpartijen waaronder Sweco, HKV, RHDHV en Hydroconsult zijn al begonnen met het aansluiten van hun tools en software op HyDAMO.

Overzicht damo 

Aan de slag
Wat heb je nodig om aan de slag te kunnen met HyDAMO?

Ten eerste een beschrijving van het datamodel, waarin alle objecten en attributen worden toegelicht en waarin wordt aangegeven welke onderdelen uit DAMO komen en welke er zijn toegevoegd. De huidige versie is v12. Op basis van gebruikerswensen zal er dit jaar een v13 komen. DOWNLOAD DATAMODEL (v12)

Ten tweede de twee schema's (.xsd) om te weten waar de .gml bestanden aan moeten voldoen. De .gml bestanden worden per Object (stuw, hydroobject, dwarsprofiel enz.) aangemaakt en zijn het standaard uitwisselformaat voor de HyDAMO data.
DOWNLOAD nhiFeatureTypes.xsd en DOWNLOAD sharedTypes.xsd

Werk je met FME om van de data uit je kernregistratie naar gml's te komen? Dan staat hier een handleiding hoe je een GML-writer kunt aanmaken in FME die voldoet aan de opbouw in de .xsd. Ook kun je hier enkele voorbeelden van FME Workflows van andere waterschappen vinden.

Werk je met Python-scripts om van de data uit je kernregistratie naar gml's te komen? Dan vind je binnenkort hier diverse voorbeeld scripts (voor een DAMO-waterschap).

Welke voordelen biedt HyDAMO?
Alle Waterschappen en Rijkswaterstaat kunnen gebruik maken van dezelfde modelgeneratoren en tools, als ze de hydrologische database vullen met hun eigen oppervlaktewatergegevens conform HyDAMO.

Oppervlaktewatergegevens ten behoeve van modellering kunnen eenvoudiger worden geactualiseerd, omdat er een gestructureerde workflow met eenduidige definities is.

Oppervlaktewatergegevens worden beter uitwisselbaar via (inter)nationale standaarden en krijgen uiteindelijk een meer uniforme kwaliteit door brede validatiechecks.

Meer info
De eerste converter in python om van HyDAMO naar D-Hydro input te komen is te vinden op deze github site en is het product van een TKI project.

Alle actuele versies van de technische documenten en voorbeelden van workflows in FME en Pentaho staan op deze github site.

Actuele informatie over het project om HyDAMO op te nemen in DAMO Watersysteem zal binnenkort op de website van Het Waterschapshuis te vinden zijn.

Voor meer achtergrondinformatie over het ontstaan van HyDAMO bekijk dit rapport uit 2017.