Klik hier om naar data portaal NHI te navigeren.
 

Data

Op deze pagina is data van NHI te downloaden. Via de knop "Data Portaal" kun je direct naar de NHI-data. Op dit portaal kunnen basisbestanden worden bekeken en gedownload. Het betreft de bestanden die ten grondslag liggen aan het NHI-instrumentarium. Ook zijn invoerbestanden voor de grondwatermodellering te downloaden en bestanden die zijn gebruikt voor validatie van het LHM.

Op deze pagina zijn - vooruitlopend op verdere reorganisatie van de website - nog andere data te vinden die (nog) niet in het portaal zijn opgenomen, zoals een aantal ASCII invoer-bestanden van het LHM. Ook is een aantal afgeleide bestanden van de berekeningsresultaten van LHM beschreven, cq te downloaden, zoals de berekende GxG's, kwel, recharge en waterbalansrapporten.

Heeft u suggesties voor verbetering van het instrumentarium, stuur dan s.v.p. een bericht naar de helpdesk NHI. Daardoor draagt u bij aan toekomstige verbetering van het instrumentarium. Bij voorbaat dank!

NB, op alle downloadbare data is de volgende Disclaimer van toepassing!