Organisatie

Op hoofdlijnen bestaat de organisatie uit het strategieteam, dat de strategische koers op hoofdlijnen vaststelt, het programmateam, waarin opdrachtgevende partijen van het NHI zijn vertegenwoordigd, het projectteam, dat de dagelijkse werkzaamheden in gang zet, en het uitvoeringsteam, dat de gewenste ontwikkelingen realiseert. 

Voor de inhoudelijke begeleiding van de uitvoering worden door het programmateam (ad hoc)begeleidingsgroepen ingesteld. Last, but not least, zijn er de stakeholders, vertegenwoordigd door alle partijen en personen die in het NHI geïnteresseerd zijn. De stakeholders kunnen via het programmateam hun gedachten en wensen over het NHI inbrengen.

Hieronder is de samenstelling van de groepen weergegeven, voor zover bekend in de nieuwe samenstelling. Voor vragen over het NHI kunt u naar de contactpagina, of contact opnemen met een van onderstaande personen. 

organisatie.jpg

 

Stuurgroep Regionale en Landelijke ModelInstrumentaria

 • Katja Portegies (RWS, voorzitter)
 • Mark Bruinsma (RWS, secretaris)
 • Joost Buntsma (STOWA)
 • Jos van Alphen (Staf Deltacommisaris)
 • Jos Theeuwen (RIVM)
 • Jelle Visser (Waterschappen/HH van Delfland)
 • Willem Ligtvoet (PBL)
 • Hans de Groene (VEWIN)
 • Mattie Busch (I&W-DGWB)
 • Jolinda van der Endt (IPO/BIJ12)
 • Jack Vera (LNV)
 • Jacques Peerboom (RWS)

Strategisch adviesteam 

 • Joost Buntsma (STOWA, voorzitter)
 • Jacques Peerboom (RWS, secretaris)
 • Margriet Kruiderink (RWS)
 • Mark Bruinsma (RWS, secretaris stuurgroep RLMI)
 • Mark Schaap (VEWIN/Waterbedrijf Groningen)
 • Jos van Aphen (Staf DC)
 • Willem Ligtvoet (PBL)
 • Gerard Blom (Deltares)
 • Arjan Budding  (WENR)
 • Arnaut van Loon (KWR)
 • Matthijs Bonte (I&W DGWB)
 • Michiel van der Meulen (TNO)

 Programmateam

 • Jacques Peerboom (RWS, voorzitter)
 • Mark Bruinsma (RWS)
 • Matthijs Bonte (I&W-DGWB)
 • Jelle van Sijl (VEWIN/Vitens)
 • Jeroen Castelijns (VEWIN/BrabantWater)
 • Erik Heskes (IPO/Provincie Noord-Brabant)
 • Harry Boukes (IPO/Provincie Friesland)
 • Roel van der Veen (waterschap Rivierenland)
 • Jannes Schenkel (ws Noorderzijlvest)  
 • Jurriaan Cok (Waterschap Limburg)
 • Mark Kramer (Hoogheemraadschap van Rijnland)
 • Michelle Talsma (STOWA)
 • Mirjam Peet (zelfstandig, verslaglegging)
Projectteam
 • Jeroen Ligtenberg (RWS)
 • Joost Heijkers (HDSR)
 • Arjen Roelandse (VEWIN/Acacia-water)
 • Gerry Roelofs (WRIJ)
 • Jeroen Castelijns (VEWIN/Brabant Water)
Begeleidingsgroep beheer en onderhoud
 • Jacques Peerboom (RWS, voorzitter)
 • Joost Heijkers (HDSR)
 • Jurriaan Cok (WS Limburg)
 • Jelle van Sijl (Vitens)
 • Jeroen Ligtenberg (RWS)

Begeleidingscommissie module oppervlaktewater

 • Gerry Roelofs(vz, WR Rijn en IJssel)
 • Frank Weerts (WS Rivierenland)
 • Epke van der Werf (HH Stichtse Rijnlanden)
 • Sabine Bartusseck (WS Limburg)
 • Ans Elffrink (WS Vallei en Veluwe)
 • Jeroen Tempelaars (WS Brabantse Delta)
 • Ankie Ster (WS De Dommel)
 • Marlies van Loenhout (WS De Dommel)
 • Jeroen Tempelaars (WS Brabantse Delta)
 • Jermo de Miranda (WS Hollandse Delta)
 • Max Welling (HWH)

Begeleidingscommissie onverzadigde zone

 • Jacques Peerboom (Rijkswaterstaat)
 • Rob Ruijtenberg (STOWA)
 • Joost Heijkers (HDSR)
 • Jurriaan Cok (WS Limburg)
 • Jelle van Sijl (Vitens)
 • Tom Hoogland (Vitens)
Begeleidingscommissie zout
 • Mark Kramer (vz) (HH Rijnland)
 • Doeke Dam (HH Hollands Noorderkwartier)
 • Jeroen Willemsen (HH Schieland en de Krimpenerwaard)
 • Ronnie Hollebrandse (prov. Zeeland)
 • Jos Beemster (Waternet)
 • Peter Hollanders (HH Delfland)
 • Neeltje Kielen (Rijkswaterstaat)
 • Jeroen Ligtenberg (Rijkswaterstaat)   

Begeleidingscommissie vervanging DM-MOZART

 • Jeroen Ligtenberg (vz) (Rijkswaterstaat)
 • Wim Werkman (Rijkswaterstaat)
 • Martin Scholten (Rijkswaterstaat)
 • Sharon Muurling-van Geffen (Rijkswaterstaat)
Uitvoeringsteam
 • Timo Kroon (p.l.) (Deltares)
 • Liduin Burgering (Deltares)
 • Paul van Walsum (Wageningen ER)
 • Gerrit Hendriksen (Deltares)
 • Ab Veldhuizen (Wageningen ER)
 • Janneke Pouwels (Deltares)
 • Joost Delsman (Deltares)
 • Joachim Hunink (Deltares)
 • Frank van der Bolt (Wageningen ER)
 • Martin Mulder (Wageningen ER)
 • Martin van der Schans (KWR)
 • Erwin Vonk (KWR)
 • Ruud Bartolomeus (KWR)
 • Erik de Rooij (Deltares)
 • vertegenwoordigers adviesbureaus op ad hoc basis