Software

Op de subpagina's wordt de software van het NHI besproken. De NHI-toepassingen maken doorgaans gebruik van de modelcodes MODFLOW en MetaSWAP. Ook kunnen oppervlaktewatermodules worden gebruikt, zoals in het LHM. De gehanteerde modelkoppelingen worden in een afzonderlijke subpagina beschreven. Ook is een subpagina ingericht voor tools en scripts; deze zal de komende tijd verder worden gevuld.

 

hydrologische model domeinen jpeg.jpg